Revolutie november 1918. Briefkaart
"Steunt het wettig gezag voordat het te laat is"

Revolution November 1918. Postcard
"Support The Government Before It Is Too Late"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top van bladzijde

Top of page