Studie van dame wachtend in atelier, olie op paneel
33cm x 26cm, gesigneerd en gedateerd 30 oktober 1895

Study of Lady Waiting in Studio, oil on panel
13" x 10.2", signed and dated 30th October 1895

Sittardse beeldhouwer Frans van de Laar, olie op paneel
35cm x 23cm, gesigneerd en gedateerd 6 November 1896

Sculptor Frans van de Laar, oil on panel
13.8" x 9.1", signed and dated 6th November 1896

Sittardse beeldhouwer Frans van de Laar, olie op doek
Afmetingen onbekend, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1896

Sculptor Frans van de Laar, oil on canvas
Size unknown, signed but not dated
Circa 1896

Oude Maasbrug te Maastricht, olie op doek
Afmetingen onbekend, gesigneerd maar niet gedateerd
1900-1908

Bridge across the river Maas in Maastricht, oil on canvas
Size unknown, signed but not dated
1900-1908

Lage Kanaaldijk, St. Pieter, Maastricht, olie op doek
53cm x 83cm Gesigneerd maar niet gedateerd
1900-1908

St Pieter, Maastricht, oil on canvas
20.9" x 32.7" Signed but not dated
1900-1908

Gezicht op Fort Sint Pieter te Maastricht, olie op doek
50,5cm x 200,3cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
1900-1908
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

View of Fort St Pieter in Maastricht, oil on canvas
19.9" x 78.8", not signed and not dated
1900-1908

Rivierzicht met molen, olie op doek
31,5cm x 37,5cm, gesigneerd maar niet gedateerd
1900-1908

River View with Mill, oil on canvas
12.4" x 14.7", signed but not dated
1900-1908

Landschap, olie op doek
Afmetingen onbekend, niet gesigneerd en niet gedateerd
1900-1908

Countryside, oil on canvas
Size unknown, not signed and not dated
1900-1908

Staande dame, olieverf op doek (bedoekt)
33cm x 25cm, gesigneerd maar niet gedateerd
1900-1908

Lady Standing, oil on canvass
12.9" x 9.8", signed but not dated
1900-1908

Piano spelende dame in interieur, olie op houten paneel
50cm x 38cm, gesigneerd maar niet gedateerd (Coll)
1900-1908

Lady at the Piano, oil on wooden panel
19.7" x 15", signed but not dated
1900-1908

Maria Graafland met handwerk, olie op doek
Diameter 54cm, gesigneerd maar niet gedateerd
1900-1908

Maria Graafland with Needlework, oil on canvas
Diameter 21.2", signed but not dated
1900-1908

Dame met handwerk, aquarel op papier
Diameter 30cm, gesigneerd maar niet gedateerd
1900-1908

Lady with Needlework, water-colour on paper
Diameter 11.8", signed but not dated
1900-1908

Maria Graafland, olie
Miniatuur, niet gesigneerd en niet gedateerd
1900-1908

Maria Graafland, oil
Miniature, not signed and not dated
1900-1908

The smidse, olie op doek
Afmetingen onbekend, gesigneerd en gedateerd 1900

The Blacksmith's Forge, oil on canvas
Size unkown, signed and dated 1900

Oosterse voorstelling, olie op doek
90cm x 123cm, gesigneerd en gedateerd 1901 (Van Ham)

Oriental Scene, oil on canvas
35.4" x 48.4", signed and dated 1901

De fontein van Bachtschissarai (?), olie op doek
90cm x 122cm, gesigneerd en gedateerd 1901 (Van Ham)

The Fountain of Bachtschissarai (?), oil on canvas
35.4" x 48", signed and dated 1901

Karikatuur van het oordeel van Paris, olie op doek
41,8cm x 52,5cm, gesigneerd en gedateerd 1901

Parody of the Judgement of Paris, oil on canvas
16.46" x 20.67", signed and dated 1901

Romantisch landschap met figuren, olie op doek
34cm x 71cm, gesigneerd en gedateerd 1901
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Romantic Scenery with Figures, oil on canvas
13.3" x 27.9", signed and dated 1901

Zelfportret, olie op doek
Afmetingen onbekend, niet gesigneerd en niet gedateerd
Begin 1900

Self-Portrait, oil on canvas
Size unknown, not signed and not dated
Early 1900

Charles Hollman, olie op doek
90cm x 75cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Begin 1900

Charles Hollman, oil on canvas
35.4" x 29.5", not signed and not dated
Early 1900

Bijbelse voorstelling, olie op doek
17cm x 22,5cm, gesigneerd en gedateerd 1902

Biblical Couple, oil on canvas
6.7" x 8.8", signed and dated 1902

Graflegging van Christus, olie op doek
123.5cm x 148.5cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Begin 1900
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Burial of Christ, oil on canvas
48.6" x 58.4", not signed and not dated
Early 1900

Zeldzame religieuze aquarel op papier,
Graafland vermeed religieuze voorstellingen
16,5cm x 14cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Begin 1900

Rare religious watercolour on paper,
Graafland did not paint religious pictures
6.5" x 5.5", signed but not dated
Early 1900

Morenfiguur, olie op paneel
27cm x 13cm, gesigneerd en gedateerd 1902

Arabian Man, oil on panel
10.6" x 5.1", signed and dated 1902

Picknick bij rode auto, olie op doek
31cm x 40,5cm, gesigneerd en gedateerd 1902
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Picnic and Red Car, oil on canvas
12.2" x 15.9", signed and dated 1902

Maria Graafland - Duquesne, olie op doek
36cm x 30cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
1902

Maria Graafland - Duquesne, oil on canvas
14.1" x 11.8", not signed and not dated
1902

Maria Graafland - Duquesne, olie op doek
In verwachting van haar eerste kind
39cm x 28,5cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
1903

Maria Graafland - Duquesne, oil on canvas
Expecting het first child
15.3" x 11.2", not signed and not dated
1903

Pianiste, olie op doek
56,9cm x 61,3cm, gesigneerd en gedateerd 1903

Pianist, oil on canvas
22.4" x 24.1", signed and dated 1903

Liefdevol stel, olie op doek op paneel
39 cm x 21 cm, gesigneerd en gedateerd 1905

Couple in Love, oil on canvas on panel
15.3" x 8.3", signed and dated 1905

Dhr Schiffeleers, olie op houten paneel
60cm x 78cm, gesigneerd en gedateerd 1906

Mr Schiffeleers, oil on wooden panel
23.6" x 30.7", signed and dated 1906