Studie van dame wachtend in atelier, olie op paneel
33cm x 26cm, gesigneerd en gedateerd 30 oktober 1895

Study of Lady Waiting in Studio, oil on panel
13" x 10.2", signed and dated 30th October 1895

Sittardse beeldhouwer Frans van der Laar, olie op paneel
35cm x 23cm, gesigneerd en gedateerd 6 November 1896

Sculptor Frans van der Laar, oil on panel
13.8" x 9.1", signed and dated 6th November 1896

Oosterse voorstelling, olie op doek
90cm x 123cm, gesigneerd en gedateerd 1901 (Van Ham)

Oriental Scene, oil on canvas
35.4" x 48.4", signed and dated 1901

De fontein van Bachtschissarai (?), olie op doek
90cm x 122cm, gesigneerd en gedateerd 1901 (Van Ham)

The Fountain of Bachtschissarai (?), oil on canvas
35.4" x 48", signed and dated 1901

Romantisch landschap met figuren, olie op doek
34cm x 71cm, gesigneerd en gedateerd 1901
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Romantic Scenery with Figures, oil on canvas
13.3" x 27.9", signed and dated 1901

Zelfportret, afmetingen onbekend, olie op doek
Niet gesigneerd en niet gedateerd
Begin 1900

Self-Portrait, size unknown, oil on canvas
Not signed and not dated
Early 1900

Charles Hollman, olie op doek
90cm x 75cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Begin 1900

Charles Hollman, oil on canvas
35.4" x 29.5", not signed and not dated
Early 1900

Oude Maasbrug te Maastricht, afmetingen onbekend, olie op doek
Gesigneerd maar niet gedateerd
Begin 1900

Bridge across the river Maas in Maastricht, size unknown, oil on canvas
Signed but not dated
Early 1900

Lage Kanaaldijk, St. Pieter, Maastricht, olie op doek
53cm x 83cm Gesigneerd maar niet gedateerd
Begin 1900

St Pieter, Maastricht, oil on canvas
20.9" x 32.7" Signed but not dated
Early 1900

Gezicht op Fort Sint Pieter te Maastricht, olie op doek
50,5cm x 200,3cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Begin 1900
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

View of Fort St Pieter in Maastricht, oil on canvas
19.9" x 78.8", not signed and not dated
Early 1900

Piano spelende dame in interieur, olie op houten paneel
50cm x 38cm, gesigneerd maar niet gedateerd (Coll)
Begin 1900

Lady at the Piano, oil on wooden panel
19.7" x 15", signed but not dated
Early 1900

Zeldzame religieuze aquarel, Graafland vermeed religieuze
voorstellingen. Aquarel op papier
16,5cm x 14cm, gesigneerd maar niet gedateerd

Rare religious watercolour, Graafland did not paint religious
pictures. Watercolour on paper
6.5" x 5.5", signed but not dated

Graflegging van Christus, olie op doek
123.5cm x 148.5cm, niet gesigneerd en niet gedateerd
Early 1900
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Burial of Christ, oil on canvas
48.6" x 58.4", not signed and not dated
Early 1900

Bijbelse voorstelling, olie op doek
17cm x 22,5cm, gesigneerd en gedateerd 1902

Biblical Couple, oil on canvas
6.7" x 8.8", signed and dated 1902

Morenfiguur, olie op paneel
27cm x 13cm, gesigneerd en gedateerd 1902

Arabian Man, oil on panel
10.6" x 5.1", signed and dated 1902

Picnic bij rode auto, olie op doek
31cm x 40,5cm, gesigneerd en gedateerd 1902
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Picnic near Red Car, oil on canvas
12.2" x 15.9", signed and dated 1902

Pianiste, olie op doek
56,9cm x 61,3cm, gesigneerd en gedateerd 1903

Pianist, oil on canvas
22.4" x 24.1", signed and dated 1903

Liefdevol stel, olie op doek op paneel
39 cm x 21 cm, gesigneerd en gedateerd 1905

Couple in Love, oil on canvas on panel
15.3" x 8.3", signed and dated 1905

Maria Graafland met handwerk, olie op doek
Diameter 54cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1905

Maria Graafland with Needlework, oil on canvas
Diameter 21.2", signed but not dated
Circa 1905

Dame met handwerk, aquarel op papier
Diameter 30cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Rond 1905

Lady with Needlework, water-colour on paper
Diameter 11.8", signed but not dated
Circa 1905

Maria Graafland, olie
Miniatuur, niet gesigneerd en niet gedateerd
Rond 1905

Maria Graafland, oil
Miniature, not signed and not dated
Circa 1905

Dhr Schiffeleers, olie op houten paneel
60cm x 78cm, gesigneerd en gedateerd 1906

Mr Schiffeleers, oil on wooden panel
23.6" x 30.7", signed and dated 1906

Sfeerrijk landschap met roeiboot, olie op doek
79cm x 79cm, gesigneerd en gedateerd 1906

Rural scenery with rowing boat, oil on canvas
31.1" x 31.1", signed and dated 1906

Maastricht, olie op doek
80cm x 120cm, gesigneerd en gedateerd 1906

Maastricht, oil on canvas
31.5" x 47.2", signed and dated 1906

Oude Maasbrug te Maastricht, olie op doek
62cm x 148cm, gesigneerd en gedateerd 1906

Bridge across river Maas in Maastricht, oil on canvas
24.4" x 58.3", signed and dated 1906

Rivierlandschap, olie op paneel
44,5cm x 113,5cm, gesigneerd en gedateerd 1906
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Riverscape, oil on panel
17.5" x 44.6", signed and dated 1906

Le cygne méchant, olie op doek
168,2cm x 96,2cm, gesigneerd en gedateerd 1908

Le cygne méchant, oil on canvas
66.2" x 37.9", signed and dated 1908

Fantasie van Maastricht, gewassen pentekening
29cm x 28.5cm, gesigneerd en gedateerd 1908
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Fantasy of Maastricht, wash drawing
11.42" x 11.2", signed and dated 1908

Meisjeskopje, olie op doek
27,1cm x 31,7cm, gesigneerd en gedateerd 1908
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Study of Girl's Head, oil on canvas
10.67" x 12.4", signed and dated 1908

Landschap met figuren, olie op paneel
36 cm x 41,1cm, gesigneerd maar niet gedateerd
Circa 1908
©fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Landscape with Figures, oil on panel
14.1" x 16.1", signed but not dated
Circa 1908